Haber
Home > Antalya Haber > Babilde Amerikan Tangosu Kitabı Okullarda Ders Kitabı Olarak Okutulmalıdır.

Babilde Amerikan Tangosu Kitabı Okullarda Ders Kitabı Olarak Okutulmalıdır.

Yazar Ahmet Dinç tarafından yayınlanan Babil’de Amerikan Tangosu kitabı Irak’ın parçalanması için MOSSAD/CIA’nın hazırladığı tahrikat olan “KESNİZANİ” tahrikatı bizdeki FETÖ tahrikat örgütünü açık ve net olarak açıklıyor. Hiç bir direnişle karşılaşmayan emperyalizm Irak’ı nasıl teslim aldı. Tahrikatların emperyalizm tarafından nasıl kullanıldığını öğreneceğiz.
Gizemli tarikat Kesnizanilik nasıl ortaya çıktı? İsrail’in ve MOSSAD/CIA’nın kontrolüne nasıl girdi?
– Kesnizani Şeyhi, Saddam’ın eşi Sacide’yi, oğlu Uday’ı, kardeşi Vatban’ı ve büyük paşalarını kendine nasıl mürit yaptı?

Askeri sistemi nasıl ele geçirdi? Tarikatın Amerikan işgalinde oynadığı “kolaylaştırıcı” roller nelerdi? Yeni Irak kurulurken askeri ve bürokratik kadrolar bu tarikat tarafından nasıl ele geçirildi?

İsrail, Kesnizani tarikatı vasıtasıyla İslam’ı kontrol altına mı almayı planlıyor? Tarikatın öğretilerindeki Kabbalist unsurlar, büyüler?…

Saddam El-Kaide’yi, Vahhabileri, El-Ensar örgütünü ve diğerlerini ülkesinde nasıl yerleştirip örgütledi?
Süryani terör örgütü Beth-Nahrin Ulusal Kurtuluş Ordusu, Güneydoğu Anadolu bölgesini neden istiyor?

265 total views, 2 views today

Top