MUHTASAR BEYANNAME İLE SGK AYLIK BİLDİRGESİ BİRLEŞTİRİLDİ

0
232 views

Muhtasar & SGK (APHB) Birleşmesi ve E-Uygulamalar” konulu eğitim seminerimizi; İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası SGK Danışmanı SMMM. Dr. Gülsüm Öksüzömer Yılmaz ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitim Müdürü SMMM. İnci Şalcı’nın sunumu, meslektaşlarımızın yoğun katılımı ve ilgisi ile gerçekleştirdik.

Seminer öncesi konuşma yapan Oda Başkanımız SGK ve Muhtasar birleşme işleminin pilot il olarak belirlenen Kırşehir’de uygulanmakta olduğunu  konu ile ilgili sıkıntılar yaşandığını ifade etmiştir.25 kasımda dış ticaret muhasebesi ve özellik arzeden vergi işlemleri,aralık ayında inşaat muhasebesi ve ocak ayında dönem sonu işlemleri eğitimlerini gerçekleştireceğiz.

Seminerin hazırlanmasında katkısı olan İstanbul SMMM Odası Başkanı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası SGK Danışmanı SMMM. Dr. Gülsüm Öksüzömer Yılmaz ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitim Müdürü SMMM. İnci Şalcı’ya teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

 

18/02/2017  Tarihli Resmi Gazetede MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)yayımlanmıştır.

Genel tebliği hükümlerine göre; Vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken Muhtasar Beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi nin verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Uygulamanın başlayacağı 01/01/2018 tarihine kadar Aylık, 3 aylık Muhtasar Beyanname ve Aylık SGK bildirgeleri mevcut hali ile verilmeye devam edilecektir.

 

Meslek mensuplarımız. 340 seri nolu VUK genel tebliğinde belirtilen Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesini/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi ile müşterilerinin Beyanname ve bildirimlerini gönderdikleri ŞİFRE ile Birleştirilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini uygulamanın başlayacağı 01/01/2018 tarihinden itibaren GİB web sayfasından  e- beyanname  bölümünden göndermeye devam edeceklerdir.

 

GİB den yeni bir şifre almayacaklardır. Uygulamanın başlaması ile SGK tarafında işverenler verilen şifreler ise  iptal edilecektir.

 

v  İŞÇİ ÇALIŞTIRAN MÜKELLEFLER 3 AYLIK MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ   VEREMEYECEKLER

 

Bu Tebliğin yürürlüğe  girdiği tarihe kadar muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve işçi çalıştıran mükellefler, 193 sayılı Kanunun 98, 98/A ve 99 uncu maddelerine istinaden, çalıştırdıkları hizmet erbabının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine ilişkin olarak verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini AYLIK  dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.

 

v   ÇALIŞANI OLMAYAN MÜKELLEFLER MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİ  3 AYLIK VERMEYE DEVAM EDECEKLER

 

Muhtasar beyannamelerini  üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında işçi çalıştırmayan mükellefler iseyaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi ÜÇER AYLIK  dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23 üncü günü akşamına kadar vermeye devam edeceklerdir.

 

Seminer sunumların ardından konuşmacılara Plaket taktim edilmesi ile sona erdi