Since 1933 Manavgat Belediyesi Mektubu

0
229 views

1933 yılında Manavgat belediyesinin başbakanlığa gönderdiği alacak ve verecek mektubundaki açıklamaları yayınlıyoruz.
T.C.
Manavgat Belediyesi
Riyaseti

Pek Muhteren Efendim
Çok evvel senedi gönderilen (36) lira borcumuzdan 3/10/1933 tarihinde tayn verilerek gönderilmiştir. Bu defa mütebaki (21) lirada postaya verilerek gönderilmiştir. Bundan sonra kalan borcumuz 19/71932 tarihli fatura muhteviyatı (287) ve 24/7/1932 tarihli fatura muhteviyatı (612) ve nakil ücreti olarak arada unutularak verilmiyen vevaki iş’arımız üzerine verilmesi lazım gelen (390) kuruş ki ceman(1189) kuruştur. Bu borcumuzuda nisan ayında gönderilecektir. O vakte bekletmeye sebepte bütçeye konulan (kırtasiye ve evrakı şahıs tahsisatında sarf edecek para kaslmamıştır.Nisan ayında tahsisatı olan mukavele yapılacaktır. İşte ondan sonra kalan borcumuz (1189) kuruş gönderilecektir.Çok büyük hata ettim, affımı diler selam ile hürmetlerimi sunarım efendim.
11/2/1933
B.R.İmza