Budak; Tek Tip Elbise İnadınızdan AHİM’e Tazminat Ödemeye Hazırmısınız?

0
228 views

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman BUDAK Adalet Bakanı Gül’e sordu: “Tutuklu terör sanıklarına tek tip uygulamasında AİHM Türkiye’yi tazminat ödemeye mahkûm edebilir. 4.846.450.000 TL tazminat ödemeye hazır mısınız?”
– “AİHM tazminat kararı verirse terör suçlularına tazminatı vatandaş yerine sorumlular ödesin.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman BUDAK, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına terör suçlarından tutuklu veya hükümlü olanlara duruşmalarda tek tip kıyafet giydirilmesi ile ilgili bir soru önergesi sundu.

Budak, önergesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 16.03.2010 tarihli Jiga v. Romanya kararında “sanığın duruşmaya cezaevi giysisi ile çıkmaya zorunlu tutulması masumiyet karinesine aykırıdır” şeklinde hüküm kurduğuna dikkati çekti. Budak, AİHM’in Romanya’yı başvurucuya 12.800 Avro manevi tazminat ve 2.450 Avro masraf ödemeye mahkûm ettiğini ve bu başvuru neticesinde Romanya devletinin başvurucuya toplam 15.250 Avro ödemek zorunda kaldığını vurguladı.

696 sayılı KHK’nin 103. maddesi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a bir madde eklenerek terör suçlarından tutuklu veya hükümlü bulunanlara duruşmaya çıkarken ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Çetin Osman Budak, Adalet Bakanlığının son açıklamalarına göre, Türkiye’de terör suçlarından (FETÖ, PKK, IŞİD vb.) halen sanık olarak tutuklu yargılanan yaklaşık 70.000 kişi bulunduğunu ifade etti.

Bu sayıyı AİHM’in kararındaki tazminat miktarı ile çarptığımızda 1.067.500.000 Avro ettiğini ifade eden Budak, “Bu bedelin Türk Lirası olarak bugünkü değeri 4.846.450.000 TL’dir” dedi.

Türkiye aleyhine tazminat kararları verildiği takdirde vatandaşlarımızın cebinden vergi olarak çıkan bu miktardaki paranın terör örgütleri ile ilgili kişilere ödeneceğini belirten CHP’li Budak, Bakan Gül’e şu soruları yöneltti:

“1-Tek tip kıyafet düzenlemesi yapılırken, bu konuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 16 Mart 2010 tarihli Jiga v. Romanya Kararı incelenmiş midir?

2-696 sayılı KHK ile getirilen terör suçlarından yargılanan tutuklu sanıklara duruşmalarda tek tip giysi giydirme uygulaması ile mezkûr AİHM kararında saptanan hak ihlali arasında benzerlik bulunmakta mıdır?

3-AİHM kararı ülkemizde öngörülen uygulamadan kaynaklanması muhtemel AİHM başvurularında emsal nitelik taşımakta mıdır? Eğer taşıyorsa uygulamanın AİHM başvurularına konu edilmesi halinde bütçeye getireceği yük ne kadardır?

4-Tek tip kıyafet nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılacak başvurularda, emsal karar nedeniyle Türkiye aleyhine sonuçlar çıkacağına göre, uygulama gözden geçirilecek midir? “Tek tip uygulanır tazminat ödenir” yaklaşımı gösterilecekse, tazminatı, vatandaşlar yerine kararı alanların yani sorumluların ödemesi sağlanacak mıdır?”