Hafriyat toprağı ve İnşaat Atıkları Büyükşehir Belediyesi Kontrolünde

0
195 views

Antalya’da hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi artık Antalya Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Yönetim Planı kapsamında yönetilecek.

 

Hafriyat toprağı, inşaat yıkıntı atıkları yönetmeliği kapsamında Çevre Kanunu uygulama yetkisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın oluru ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredildi. Bu yetki ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimi, denetimi ve idare yaptırım uygulama yetkisine sahip oldu. İlgili yönetmelikte adı geçen hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları, asfalt atığı ve bitkisel toprak türündeki atıklar Büyükşehir Belediyesi Antalya Hafriyat Yönetim Planı çerçevesinde lisanslandırılan firmalara ait Atık Taşıma Belgeli araçlarla, hafriyat atığı üreticisi firma ve şahısların bulunduğu ilçe belediyesine başvurarak alacakları ‘Atık Taşıma Kabul Belgesi’ ile

lisanslı depolama sahalarında bertaraf edilecek. Uygun kısımlarını geri dönüştürerek çevre kirliliğinin önüne geçecek.

 

Belediyenin ilgili birimleri kaçak döküm ve kazı işlerini denetleyerek, kanun çerçevesinde gerekli idari yaptırımları uygulayacak. İlgili kanun ve yönetmelik kapsamında tüm hazırlıklarını tamamlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ve denetimine çok yakında başlayacak.

 

6 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 14.00’de Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında Hafriyat Yönetim Planının kapsamı hakkında; inşaat ve hafriyat taşımacılığı yapan tüm şirketlerin üyesi oldukları odalar, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının katılacağı bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.