Kırcami Planı Açıklaması

0
179 views

Halen parselasyonu askıda olan, Kırcami İmar Planı’nın yapılmış olmasından duydukları ‘haset’le, kapı kapı gezerek ‘fitne’ peşinde koşanların türediğini gözlemlemekteyiz. ‘Siyasi çıkarları’ uğruna vatandaşlar arasına ‘fitne’ sokan ve hatta Kırcami İmar Planı’nın iptal edilmesinden ‘mutlu’ olacak olan bu ‘fırsatçılar’; gerçekleri çarpıtmaktan dahi kaçınmamaktadır.

Çıkarmaya çalıştıkları ‘fitne’ sonucu Kırcami İmar Planı hakkında dava açılıp iptal edilmesinden mutluluk duyacak ve bundan sorumlu olacak olan siyasi rantçılar ve işbirlikçileri ile mücadelemizi yorulmadan sürdüreceğimizi belirtir, aşağıdaki bilgileri kamuoyu ile saygıyla paylaşırız:

1- Kırk yıl beklenen Kırcami İmar Planı büyük çabalarla son aşamaya getirilmiş ve parselasyon askıya çıkarılmıştır.

2- Plan yapılırken vatandaş lehine azami katkı ile zayiat; yüzde 40-41 seviyelerinde tutulmuştur.

3- Plan hiç bir çıkar odağının müdahalesine meydan vermeyecek şekilde, genç ve idealist belediye personelince yapılmış, tartışmalara yol açabilecek hizmet alımı yönteminden kaçınılmıştır.

4- Yasaların zorunlu kıldığı şekilde, kök tapuda bulunan bütün hissedarlar, o tapudan doğan bütün parsellere zorunlu olarak hisseleri oranında aktarılmıştır.

5- Bütün tapular mümkün olduğunca bulundukları yerde değerlendirilmiştir. Ancak yeşil alan, cami ve okul alanı gibi yerlere tekabül eden yerlerin, yasalara uygun şekilde, bulunduğu nokta dışındaki yerlere verilmesi zorunluluğu da doğmuştur.

6- Planın her aşamasında komşularımız bilgilendirildiğinden, her konuda maksimum vatandaş lehine ve hukuka göre davranıldığını bilmeyen yoktur.

7- Hal böyle olmasına rağmen, yasal zorunluluktan doğan; ‘kök tapudaki bütün hissedarların yeni ortaya çıkan bütün parsellerde şuyulandırılması’ ve ‘yeşil alan cami ve okul alanı gibi yerlere denk gelen yerlerin başka noktalarda verilmesi’ nedeniyle bir kısım vatandaşımızda kısmi memnuniyetsizlik olması doğaldır. Ortaya çıkan bu durumu siyasi ve ekonomik ranta çevirmeye çalışan ‘fırsatçılar’ türemiştir.

8- Yasal zorunluluktan kaynaklanan durumları, tercihmiş gibi göstererek vatandaşı kandırmaya ve kışkırtmaya çalışanlar; planı iptal ettirmeye can atan siyasi ve ekonomik rant çevreleridir.

9- Vatandaşı cahil zannederek kışkırtmaya çalışan, ‘siyasi ve ekonomik rant fırsatçıları’ plan iptal edildiği taktirde bu durumun sorumlusu olacaklardır.

10- Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da; siyasi ve ekonomik rant çevrelerinin planı sabote etme çabalarına karşı sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bütün komşularımızı bu kötü niyetli kişilere karşı uyanık olmaya davet ediyoruz.