MASMO’DAN ERTELENEN PRİM BORÇLARI AÇIKLAMASI

0
137 views

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesi ile 5510 sayılı

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları

çalıştıran özel sektör işverenlerinden gerekli şartları taşıyanların 2016 yılı Aralık ayına

ait ertelenen sigorta prim tutarının 2017 yılı Ekim ayı sonunda (31/10/2017 tarihine

kadar), 2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının 2017 yılı Kasım ayı

sonunda (30/11/2017 tarihine kadar), 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta prim

tutarının ise 2017 yılı Aralık ayında (26 Aralık 2017 tarihine kadar ) ödenmesine ilişkin

düzenleme hayata geçirilmiş olup, ertelenen prim tutarları için yeni ödeme sürelerinin

belirlenmesi veya ertelenen prim tutarlarının tahsilatından vazgeçilmesi gibi bir durum

söz konusu değildir.

 

Bu doğrultuda, ödeme süreleri ertelenen primlerin belirtilen tarihlerde

ödenmemesi halinde prim borcu ortaya çıkacak ve ilgililer, yararlandıkları sigorta prim

teşvik ve desteklerinden yararlanamayabilecek, ödenmeyen primler noktasında

gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalabilecek ve yine ödenmeyen primler

sebebiyle icra takip ve haciz uygulamasıyla karşı karşıya kalabileceklerdir.

 

Bu bakımdan, işverenlerimizin yürürlükteki sigorta prim teşvik ve desteklerden

yararlanma hakkını kaybetmemeleri, süresinde ödenmeyen prim tutarları noktasında

Kurumun bu nitelikteki alacaklara uyguladığı gecikme cezası ve gecikme zammına

maruz kalmamaları ve yine süresinde ödenmeyen primler sebebiyle icra takip ve haciz

uygulamasıyla karşı karşıya kalmamaları için ertelenen sigorta prim tutarlarını yukarıda

belirtilen tarihlere kadar ödemeleri önem arz etmektedir.

 

Kamuoyuna  duyurulur.

 

Saygılarımızla,

 

Nezih ÖZGENÇ

Başkan